Vajad abi ?

Вакансии

Muudame Eesti kortermajad kaasaegseteks ja energiatõhusateks!

Wineco teostab Eesti kortermajade terviklikku renoveerimist. Meie arusaamise järgi on korterelamu terviklik organism ja nii tuleb seda ka renoveerimise puhul käsitleda. Iga süsteem sõltub teisest ja erinevate osade ehitusel tuleb alati arvestada tervikpildiga.
Oleme keskendunud energiatõhusatele lahendustele (energia tõhus tootmine, energia säästlik kasutamine ja energiakadude vähendamine). Püsime ajaga kaasas ja pakume oma klientidele alati efektiivseimaid võimalusi energia säästlikumaks kasutamiseks.  
Teadliku korteriühistu esimene valik - Wineco!

Töö Winecos eeldab keskkonnasäästlikku mõtteviisi, valmisolekut innovatsioonide rakendamiseks ja tahet muuta Eestit ja maailma paremaks paigaks. 
Kui jagad meie mõtteviisi ja oled koos meiega valmis võtma vastutust, siis ootame Sind meie kollektiivi.

Töökoht meil pakub vaheldust, uusi väljakutseid ning õppimis- ja arenguvõimalusi. Hindame ja toetame töötajate enesetäiendamist ja arengut, pakume koolitusi nii ettevõtte sees kui väljas nii meeskonnakoolituse kui individuaalõppe vormis. 

Mitmekülgsete kogemustega  kvaliteedinõudlikud professionaalid on meie ettevõtte võti.

Meie peamised väärtused on:

Usaldusväärsus

Me oleme sõltumatu ettevõte ja usaldusväärne äripartner. Teeme klientide ja tarnijatega ausat koostööd kahepoolse tulemuse eesmärgil. Me teame, milline on inimese väärtus ettevõttes, ja oleme oma suhtluses avatud ja usaldusväärsed.

Kvaliteet

Pakume tippkvaliteeti ja püüdleme täiuslikkuse poole kogu ettevõtte tegevuses. Meie töö tulemused on pika elueaga, tulevikku vaatavad ja vastavad kvaliteedinõuetele nii tänaste, kui tulevikunormide järgi.

Terviklikkus

Pakume kõikide korterelamute spetsiifiliste nõudmiste kohaselt parimaid terviklahendusi nii ehituskonstruktsioonide kui tehnosüsteemide väljatöötamisel. Meie projekteeritud süsteemid säästavad energiat ja keskkonda.

Innovatsioon

Oleme alati koostöös kliendiga valmis kaasama tehnoloogilisi uuendusi rekonstrueerimisprotsessides. Teeme koostööd TTÜ ehituse ja arhitektuuri instituudiga ning rakendame oma töös pöördelisi lahendusi, mis teevad meist liidri, mitte järgija. Räägime ka ise kaasa tehnilise progressi teemades.

Jätkusuutlikkus

Tunneme tugevat ökoloogilist ja sotsiaalset vastutust. Me jälgime, et meie tegevus ja selle tagajärjed oleksid keskkonnasõbralikud ja püüame kasutada võimalikult palju taastuvaid energiaallikaid. Meie eesmärk on kliima kaitsmine ja loomuliku elukeskkonna säilitamine.

Efektiivsus

Pöörame tähelepanu maksimaalselt võimalikule efektiivsusele nii aja- kui materiaalse ressursi kasutuses. Keskendume energiatõhususele, millega tagame lisaks tegevuse ökonoomsusele ka piiratud loodusressursside säästu.