Vajad abi ?

 

Sa ei ole sündinud rutiinisärgis. Oskad ise mõelda ja võtta vastu otsuseid. Sind käivitab sisemine soov teha tähendusrikkaid tegusid. Meie meeskond ootab Sind,

PROJEKTEERIMISOSAKONNA JUHT

Tule, muudame koos Eesti kortermajad kaasaegseteks ja energiatõhusateks!

 

Sinu ülesanneteks ametis on:

Sektsiooni sisseseadmine ja igapäevatöö juhtimine

Infojuhtimissüsteemide sisseseadmine ja automatiseerimine

Töö partneritega 

Kliendisuhtlus

 

 Sul on tööriistakastis:

Juhtimisalane (sh. projektijuhtimise) kogemus

Erialase hariduse asjakiri

Vajalike arvutiprogrammide käsitsemise osavus

Hoonete projekteerimise vilumus

Suus veatu eesti keel, taskus varuks vene keel

 

Sinu sees peitub:

Oskus mõelda „väljaspool kasti“ 

Meeskonnavaim 

Enesekehtestamise anne

Vastutustundlikkus

Initsiatiivikus

Tulemustele orienteeritus

Organiseerimis-, analüüsi– ja algatusvõime

MEIL OOTAVAD SIND:

Mitmekesine ja väljakutsuv töö

Eneseteostus- ja arenguvõimalused

Inspireeriv töökeskkond kiiresti arenevas ettevõttes

Motivatsioonipakett vastavalt ambitsioonidele

 

Kui tunned, et see väljakutse on Sinu jaoks, siis

KANDIDEERI KOHE (kuni 9. märtsini 2018) :